Tag Archives: Pamokslas

Išlaisvink savo protą

13 Spa

Bishop T.D. Jakes – Free Your MindMintys: (Vertimas į Lietuvių kalbą)

 • Prieš ateinant palaiminimans tu turi pataisyti mintis. Jeigu mintys nėra sveikos, tuomet viskas kas investuojama išbėgs iš proto, kuris nenori keistis
 • Ar leidi savo protui keistis? O gal iššvaistysi dar vienus metus išlikdamas tame pačiame mastyme?
 • Duok man naujas mintis reiškia duok man naują perspektyvą, leisk man žvelgti į situaciją kitaip.
 • Net gi sunkumai yra galimybės parodyti Jam pergalę, jeigu tik mes galime pakeisti savo mąstymą
 • Aš džiaugsiuosi. Aš apsisprendžiau džiaugtis, būti laimingu. Bet kai kurie galvoja, kad aš galėsiu būti laimingas, kai tik <įrašyk praleistus žodžius>. Bet tu tik švaistai savo laiką. Paleisk praeitį ir eik į ateitį
 • Neformuok savęs pagal šio pasaulio būdą. Ne kur savo indentiteto aplink pasaulietiškumą. Būk pakeistas!
 • Protas tarnauja Dievui. Piktajam nereikia tavęs surakinti, kad būtum nelaisvas. Jam užtenka surišti tavo mintis stresu, rūpesčiais, mažu pasitikėjimu savimi, maištu…
 • Tau nereikia išbristi iš savo bėdų, bet tau reikia išlaisvinti savo protą, o tuomet niekas iš tavęs neatims laisvės
 • Pirmiausia išsilaisvina protas. Kai protas išsilaisvina pirmas visa kita tampa laisva taip pat.
 • Būk transformuotas pakeičiant tavo protą

IDEAS(original)

 • You have to fix the mind before you can bestow the blessings. If the mind is not right everything you have invested will leak out of the premises of the mind that refuses to change. 
 • Do you have the mind to change? Or will you waste another year with the same mentality? 
 • Give me new mind means give me new perspective, give me new way of looking at the situation. 
 • Even the struggles are the opportunities for Him to showoff the victory if my mind can handle the change. 
 • I will rejoice. I decided to rejoice, to be happy. But some have the mentality, that I will not rejoice till <fill in the blank>. But you are wasting the time. Let the past go and step out to the future. 
 • Do not shape yourself according to the coming and goings of this world. Do not build your identity around worldliness. But be transformed. 
 • It is with the mind that we serve the Lord. Devil doesn’t have to tie you for you to be bind. He just have to tie your head with stress, with worry, with low self esteem, with rebelion…
 • You don’t have to get out of trouble, but you just have to get your mind out of trouble then nothing can stop you from being free. 
 • I’m coming out head first. As the mind gets out first everything else comes out too. 
 • Be transformed by renewing of your mind.
Reklama