Tag Archives: Ted

Žmonių teises gražina tarptautinės kompanijos?

12 Lap

Auret van Heerden: Making global labor fair

Pagrindinės mintys:

 • Mes neturime valdančiosios (governing system) ar reguliuojančiosios sistemos (regulatory system), kuri užtikrintų, kad gaminama produkcija yra saugi, kad tiekimo grandinėje žmonių teisės yra išsaugotos.
 • Su problemomis valdžia jau susiduria vietiniame lygyje, tai ką kalbėti apie tarptautinį lygį (jos nesugeba).
 • Valdžia siekia gerovės vietiniame lygyje ir to nenori aukoti, dėl tarptautinio gėrio.
 • Šiandien tiekimo grandinė neretai yra globali.
 • “Išradimas“: Code of conduct (Elgesio kodeksas). Jeigu Elgesio kodas tampa dalis kontrakto, tuomet galime matyti pozytivius pasikeitimus.
 • Kontraktas su internacionaline kompanija daro didesnę įtaką vietiniai kompanijai (Indijoje, Kinijoje, etc), nei vietinė valdžia. (Nes jeigu kompanijoje yra atliekamas auditas, visuomet galima pabandyti papirkti vietinius tikrintojus arba sumokėti reliatyviai menką baudą). Tačiau jeigu tarptautinė kompanija nusprendžia nutraukti kontraktą, tuomet iškyla rimtas klausimas “būti ar nebūti“ versle toliau.
 • Tarptautinė kompanija tampa tarptautine valdžia. Jie gali naudoti savo įtaką gėriui, kuriant viešasias gėrybes (public goods).
 • Techniniai sprendimai jau egzistuoja. Tačiau pokyčiams įvykti reikalinga saugi erdvė, tam trukdo tikėjimo, pasitikėjimo ir partnerystės trūkumas. Saugioje erdėje įvairios grupės susitaria ir imasi veiksmų.
 • Reikia nepamiršti, kad atsakingumas be atsiskaitomybės neveikia. Kompanijas reikia patikrinti ar jos laikosi elgesio kodekso, o rasti rezultatai turi būti viešinami (transparency).
 • Privatus sektorius gali atlaikyti didžiulius įšukius (prieš kuriuos vietinė valdžia gali neišstovėti).
 • Nors žmogaus teisių problema ir atrodo atimanti žadą, bet ji gali būti susmulkinta į mažesnius komponentus. Vienas iš svarbiausių klausimų: “Ar aš grąžinsiu šiam žmogui jo orumą?“. Žmonės, kurių teisės pažeidžiamos, teigia, kad labiausiai jie nori, kad su jais elgtusi, kaip su žmonėmis.

Video:
Vodpod videos no longer available.

 

Reklama

Pasilaikyk savo planus sau.

17 Rgs

Pranešėjas: Derek Sivers
Kalba: Keep your goals to yourself

Šaltinis: Ted

Pagrindinės mintys:

 • Psichologija mums praneša: Tikslus, apie kuriuos papasakojame kitiems, mažai tikėtina, kad įgyvendinsime.
 • Siekdami savo tikslo turime imtis tam tikrų žingsnių. Ir idealiausiame variante: mes nebūsime patenkinti, tol kol neatlikome viso darbo.
 • Tačiau papasakojus kitiems ir gavus jų įvertinimą, pripažinimą. Mūsų smegenys išduria mus, mes pradedame jaustis, taip tarsi jau tikslas pasiektas ir esame mažiau motyvuoti imtis reikiamų žingsnių. Tikslas tuomet lieka nepasiektas. Kuomet žmonės, kurie nesidalino su kitais apie savo tikslus nepakliuvo į šiuos spąstus
 • Ką daryti? 1) nepasakoti kitiems apie savo tikslus 2) atidėti savo pripažinimo ieškojimą, ir kitaip apibūdinti tikslus. 3) suvokti, kad tavo protas kartais sumaišo kalbėjimą ir darymą.

Terminai ir kita:

Kurt Lewin (Substitution); Wera Mahler (atrado, kad kai kiti pripažįsta mūsų tikslus, mūsų prote jie tampa “tikri“), Peter Gollwitzer (parašė knygą ir atliko testus).

Ką pasilikti:

Tikslus, apie kuriuos papasakojame kitiems, mažai tikėtina, kad įgyvendinsime.

Asmeninės Išvados:

Dabar suprantu kodėl pas mane tiek daug būna idėjų FIX, kurios niekuomet taip ir nebūna įgyvendinamos. Per daug ir plačiai kalbu. O ši mintis priešinasi tradiciniam suvokimui, kuris skelbia, kad gerai apie savo viltis dalintis.

Klausytis:

Mūsų miego ciklas

17 Rgs

Pranešėjas: Jessa Gamble

Kalba: “Our Natural sleep cycle“

Šaltinis: Ted

Pagrindinės mintis:

 • Visi gyviai turi savo biologinį laikrodį, kuris yra prisitaikęs prie aplinkos. Ištraukus iš tos aplinkos laikrodis kurį laiką toliau veikia.
 • Žmonės, kurie dalyvaudami eksprimente savanoriškai atsisako pagyventi be savo laikrodžio, eina miegoti panašiu laiku, tačiau po truputėlį keliasi vėliau.
 • Biologinis laikrodis turi didžiulią įtaką kultūrai: Skandinavijos šalys – kai tamsus metų laikas, žmonės daug miega, o šviesiuoju metų laiku užsiima aktyvia veikla.
 • Mūsų natūralus miego ciklas – miegame du kartus per naktį. Užmiega apie 8 ir miega iki 12 valandos. O paskui trumpa pertrauka. Rami, medituota ramybė. Ir tuomet nuo 2 iki saulėtekio.
 • Žmonės dalyvavę ekspremente pirmą kartą gyvenime jautėsi tikrai atsibudę.

Ką pasilikti:

 • Biologinis laikrodis sukuria – sezoninę kultūrą
 • Mūsų natūralus miego ciklas – miegame du kartus per naktį.

Asmeninės išvados:

Galima pabandyti atsižvelgti į savo biologinį laikrodį ir eiti miegoti anksčiau ir leisti sau atsibusti. Ir nebijoti to atsibudimo. Nenaktinėti, nes taip praleidžiu vieną iš savo miego ciklų. Taip pat tai paaiškina, kodėl jeigu išlauki iki dvyliktos neretai įgauni “antrą kvėpavimą“, kuris neretai trukdo užmigti.

Klausytis:

Robotai

15 Rgs

Kai pavargęs nuo visko šlepteli ant sofos paprastai įsijungi kokį idiotišką TV šou. Tačiau vakar aš išmintingoji nusprendžiau pažiūrėti TED paskaitą apie robotus. Paskaita buvo paprasta, bet tai ką ten pamačiau privertė mano žandikauliuką paliesti grindis. Negaliu patikėti, kad tokie pasiekimai gali būti pasiekti jau šiandien.

O kita mintis, kuri mane palietė buvo Matrica 🙂

Eric Berlow: “Kaip sudėtingumas veda prie paprastumo“

29 Rgp

Eric Berlow: How complexity leads to simplicity

Kelios mintys iš šios kalbos:

 • Sudėtinga nėra tas pats, kas komplikuota.
 • Matant sudėtingą problemą neretai reikia žengti vieną žingsnį atgal ir pažvelgti plačiau (zoom out). Taip galėsite atrasti detales, kurios yra pačios svarbiausios (zoom in). Taip turėsite didesnį šansą rasti paprastus atsakymus.
 • Paprastumas neretai yra randamas už sudėtingumo.

Video:

Vodpod videos no longer available.