Tag Archives: Istorijos

Istorija apie smuikininką.

31 Spa

Man labai patika ši ištrauka iš kalbos (išversta ir perašyta mano rankele):

Pablo Chassall buvo gerai žinomas smuiko meistras. Nenuostabu, kad vienas jaunas smuikininkas labai norėjo sutikti senąjį meistrą. Jo troškimas buvo beribis.

Vieną kartą jaunuolis buvo pakviestas į Mendelso rengiamą pobūvį, kuriame taip pat dalyvavo  ir Pablo Chassall. Jaunuolis netvėrė savo kailyje. Ir jis džiaugėsi dar labiau, kai Pablo Chassall pasikvietė jį prie savęs. Šiek tiek užkalbinęs įbruko į rankas jam smuiką ir paprašė sugroti Bethoveno sonatą.

Jaunuolis labai jaudinosi, jo kaktą išpylė prakaitas, o natos susipynė ir jis pridarė daugybę klaidų. Jam buvo gėda. Jam užbaigus groti Pablo sušuko “Nuostabu!“ ir pareikalavo naujos melodijos. Jaunuolis dar labiau jaudinosi ir šį kart dar daugiau klaidų pridarė. O meistras nenorimo ir toliau kalbėjo: “Labai gerai. Bravo. O dabar….hm…Bachą“. Ir vėl ir vėl jis prašė naujų melodijų, o jaunuoliui vis blogiau sekėsi groti. Jam užbaigus groti paskutinę melodiją Pablo Chassall apkabino jį ir vis kartojo: “puiku, nuostabu!“. Išeidamas iš pobūvio jaunuolis jautėsi visiškai pažemintas. Ir daugelį metų jis atsiminė, kaip maestro Chassall apsimetė mėgstantis jo blogai atliktas melodijas.

Jaunuolis suaugo, tapo žinomas. Staiga, po tiek daug metų, jis vėl sutiko Pablo Chassall. Šį kart jie kartu papietavo, sugrojo keletą duetų. Įgavęs drąsos jis priminė maestro Chassall apie jų pirmąjį susitikimą. “Tikriausiai jūs neprisimenate, bet jūs mane pažeminote per pirmą mūsų susitikimą. Aš grojau labai prastai ir…“ Maestro neleido jam baigti. Jis buvo įsiutęs! Jis nusitempė jį prie smuiko ir prabilo: “Pirmiausia Bethovenas, grodamas šias natas, tu sugrojai šitaip. Aš to nebuvau matęs. Tai buvo nuostabu. O šitą argi nesugrojai šitaip? Tai buvo puiku!“ Pablo prisiminė visas jo sugrotas melodijas ir išvardijo visus jo pastebėtus pliusus. Tuomet išmokino jaunuolį vieną svarbiausių pamokų “Mes turime leisti neišmanėliams ir kvailiams vardint mūsų klaidas, bet mes turime būti dėkingi už kiekvieną dalelę grožio“.

Pati kalba:

Jay O’Callahan: The Power of Storytelling

Mano pastaba:

Kartais mes taip ilgai žiūrime į savo klaidas, kad tampame akli geriems dalykams. Mes pamirštame, kad kai ieškome minusų, mūsų akys pripranta matyti tik juos. Kai ieškome grožio, mes išvystame, tai kas nebuvo regėta.

Reklama