Tag Archives: Teisingumas

Žmonių teises gražina tarptautinės kompanijos?

12 Lap

Auret van Heerden: Making global labor fair

Pagrindinės mintys:

 • Mes neturime valdančiosios (governing system) ar reguliuojančiosios sistemos (regulatory system), kuri užtikrintų, kad gaminama produkcija yra saugi, kad tiekimo grandinėje žmonių teisės yra išsaugotos.
 • Su problemomis valdžia jau susiduria vietiniame lygyje, tai ką kalbėti apie tarptautinį lygį (jos nesugeba).
 • Valdžia siekia gerovės vietiniame lygyje ir to nenori aukoti, dėl tarptautinio gėrio.
 • Šiandien tiekimo grandinė neretai yra globali.
 • “Išradimas“: Code of conduct (Elgesio kodeksas). Jeigu Elgesio kodas tampa dalis kontrakto, tuomet galime matyti pozytivius pasikeitimus.
 • Kontraktas su internacionaline kompanija daro didesnę įtaką vietiniai kompanijai (Indijoje, Kinijoje, etc), nei vietinė valdžia. (Nes jeigu kompanijoje yra atliekamas auditas, visuomet galima pabandyti papirkti vietinius tikrintojus arba sumokėti reliatyviai menką baudą). Tačiau jeigu tarptautinė kompanija nusprendžia nutraukti kontraktą, tuomet iškyla rimtas klausimas “būti ar nebūti“ versle toliau.
 • Tarptautinė kompanija tampa tarptautine valdžia. Jie gali naudoti savo įtaką gėriui, kuriant viešasias gėrybes (public goods).
 • Techniniai sprendimai jau egzistuoja. Tačiau pokyčiams įvykti reikalinga saugi erdvė, tam trukdo tikėjimo, pasitikėjimo ir partnerystės trūkumas. Saugioje erdėje įvairios grupės susitaria ir imasi veiksmų.
 • Reikia nepamiršti, kad atsakingumas be atsiskaitomybės neveikia. Kompanijas reikia patikrinti ar jos laikosi elgesio kodekso, o rasti rezultatai turi būti viešinami (transparency).
 • Privatus sektorius gali atlaikyti didžiulius įšukius (prieš kuriuos vietinė valdžia gali neišstovėti).
 • Nors žmogaus teisių problema ir atrodo atimanti žadą, bet ji gali būti susmulkinta į mažesnius komponentus. Vienas iš svarbiausių klausimų: “Ar aš grąžinsiu šiam žmogui jo orumą?“. Žmonės, kurių teisės pažeidžiamos, teigia, kad labiausiai jie nori, kad su jais elgtusi, kaip su žmonėmis.

Video:
Vodpod videos no longer available.

 

Reklama

Vergija šiandien

14 Spa

Šiandien nusprendžiau plačiau pasidomėti apie A21 compaign. Žiūrėdama jų klipą pravirkau. Tokia akivaizdi neteisybė man užėmė kvapą. Mokykloje mokiausi, kad vergija buvo panaikinta. Tačiau šiandien man tiesiai į veidą metė faktus, kuriuos stengiausi ilgą laiką ignoruoti. Spėjama, kad šiandien vergijoje yra įkalinta apie 27 milijonai žmonių. Tai daugiau, nei lietuvoje žmonių!!!

Ilga laiką negalėjau patikėti, kad tokia neteisybė vyksta šiandien, 21 amžiuje. Tačiau suvokiau, kad tai tiesa. Vėl pravirkau. Kas išgirs jų šauksmą? Kas atsilieps? Kas išlaisvins juos? Tai yra neteisinga!

Mintyse sukasi skaičius, kuris per didelis. Tačiau tuomet prisiminiau ką Christine Cain pasakė. Skaičius yra milžiniškas, kai galvoji apie skaičių. Bet turi suvokti, kad tai yra tik 27 milijonai individų ir reikia visą savo dėmesį atiduoti vienam. Turi gelbėti vieną!

Mano širdis pakilo, uždaviau sau vieną rimčiausių klausimų. Ką aš galiu dėl jų padaryti? Čia kur esu! Ką aš galiu padaryti dėl vieno žmogaus? Tai sunkus klausimas ir nežinau ar rasiu šiandien ar po savaitė ar po penkių metų atsakymą į šį klausimą. Tačiau tai svarbus klausimas. Ką aš galiu padaryti dėl to vieno žmogaus?

Ar aš leisiu, kad neteisybė vyktų man prieš nosį ar aš darysiu ką galiu iš tos vietos kur esu?

Neretai mąstau, kad mes žavimės žmonėmis, kurie paskiria kovoti visą savo gyvenimą vienai misijai. Tačiau geresnis klausimas, ką tu darai su tais resursais kurie tau duoti? Ar tu praeisi pro ištiestą ranką, pro žmogų kuris prašo pagalbos? Tai sunkūs klausimai.
Aš žinau, kad kai atsakysiu sau į juos aš nebegalėsiu gyventi, taip kaip gyvenau ligi šiol. Negali suvokti tiesą ir ja negyventi.

The A21 Campaign: abolishing injustice in the 21st century

Real Stories of Human Trafficking

Modern Slavery – Human Trafficking