Tag Archives: Sąrašas

100 Knygų

16 Bal

Šiais metais aš noriu pabandyti perskaityti šias knygas. Nežinau ar pavyks ar vis dėl to ne, bet bus įdomu pažiūrėti kaip viskas baigsis.

Author Title of Great Novel Pavadinimas Rank
Albert Camus The Stranger Svetimas 58
Alexandre Dumas The Three Musketeers Trys muškietininkai 98
Alfred Doblin Berlin Alexanderplatz Berlynas. Aleksandro aikštė 70
Andre Gide The Counterfeiters Pinigų padirbinėtojai 60
Arthur Conan Doyle The Hound of Baskervilles Baskervilių šuo 99
Bram Stoker Dracula Drakula 97
Carlos Fuentes The Death of Artemio Cruz Artemijo Kruso mirtis 72
Charles Dickens Great Expectations Didieji lūkesčiai 16
Charles Dickens The Pickwick Papers Pomirtiniai Pikviko klubo užrašai 76
Charlotte Bronte Jane Eyre Džeinė Eir 52
D. H. Lawrence Women in Love Įsimylejusios moterys 30
Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinzonas Kruzas 77
E. M. Forster A Passage to India Kelionė į Indiją 64
Edith Wharton The Age of Innocence Nekaltumo amžius 61
Emile Zola Germinal Žerminalis 66
Emily Bronte Wuthering Heights Vėtrų kalnas 38
Ernest Hemingway A Farewell to Arms Atsisveikinimas su ginklais 73
F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby Didysis Getsbis 20
Feodor Dostoevsky The Brothers Karamazov Broliai Karamazovai 5
Feodor Dostoevsky Crime and Punishment Nusikaltimas ir bausmė 22
Ford Madox Ford The Good Soldier Geras kareivis 62
Franz Kafka The Trial Procesas 51
Gabriel Garcia Marquez One Hundred Years of Solitude Šimtas metų vienatvės 19
George Orwell Nineteen Eighty-Four 1984 86
Giuseppe Tomasi di Lampedusa The Leopard Leopardas 93
Gunter Grass The Tin Drum Skardinis būgnelis 39
Gustave Flaubert Madame Bovary Ponia Bovary 7
Harriet Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin Dėdės Tomo trobelė 89
Henry James The Portrait of a Lady Moters portretas 29
Henry Roth Call It Sleep Vadink tai miegu 67
Herman Melville Moby-Dick Mobis Dikas 6
Honore de Balzac Le Pere Goriot Tėvas Gorio 36
Ivan Turgenev Fathers and Sons Tėvai ir vaikai 43
J.D. Salinger The Catcher in the Rye Rugiuose prie bedugnės 94
Jack Kerouac On the Road Kelyje 91
James Fenimore Cooper The Last of the Mohicans Paskutinis mokihanas 88
James Joyce Ulysses Ulisas 3
James Joyce Finnegans Wake Finegano būdynė 26
James Joyce A Portrait of the Artist as a Young Man Jaunojo menininko portretas 37
Jane Austen Emma Ema 11
Jane Austen Pride and Prejudice Protas ir jausma 41
Jaroslav Hasek The Good Soldier Svejk Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai 96
Johann Wolfgang von Goethe The Sorrows of Young Werther Jaunojo Verterio kančio 78
John Dos Passos U.S.A. Trilogy Trilogija USA 68
John Steinbeck The Grapes of Wrath Rūstybės kekė 54
Kawabata Yasunari Snow Country Sniegynų šalis, 85
Knut Hamsun Hunger Badas 69
Leo Tolstoy War and Peace Karas ir taika 2
Leo Tolstoy Anna Karenina Ana karenina 13
Madame de Lafayette The Princess of Cleves Princesė de Klev 57
Malcolm Lowry Under the Volcano Vulkano papėdėje 81
Marcel Proust In Search of Lost Time Prarasto laiko beieškant 4
Margaret Mitchell Gone with the Wind Vėjo nublokšti 100
Mark Twain Adventures of Huckleberry Finn Hekulberio Fino nuotykiai 14
Mary Shelley Frankenstein Frankešteinas 92
Miguel de Cervantes Don Quixote Don kichotas 1
Nikolai Gogol Dead Souls Mirusios sielos 33
Ralph Ellison Invisible Man Nematomas žmogus 25
Robert Musil The Man Without Qualities Žmogus be savybių 27
Samuel Beckett Molloy; Malone Dies; The Unnamable Molojus 40
Saul Bellow Herzog Hercogas 65
Stendhal The Red and the Black Raudona ir juoda 31
Theodore Dreiser An American Tragedy Amerikietiška tragedija 46
Thomas Hardy Tess of the D’Urbervilles Tesė iš d’Erbervilių giminės 34
Thomas Mann The Magic Mountain Užburtas kalnas 9
Thomas Mann Buddenbrooks Budenbrokai 35
Toni Morrison Beloved Mylima 45
Victor Hugo Les Miserables Vargdieniai 90
Virginia Woolf To The Lighthouse Į švyturį 21
Vladimir Nabokov Lolita Lolita 47
Voltaire Candide Kandidas 79
Wilkie Collins The Woman in White Moteris baltais drabužiais 95
William Faulkner Absalom, Absalom! Absolomai! Absolomai! 17
William Faulkner The Sound and the Fury Triukšmas ir įniršis 23
William Makepeace Thackeray Vanity Fair Tuštybės mugė 24
Reklama